Suzukimetoden

Suzukimetoden

Är du själv musikintresserad och vill att dina barn tidigt ska lära sig att spela instrument? Kanske det är tvärt om, du själv lärde dig aldrig att spela något instrument som barn och det har du alltid ångrat. Känner du igen dig i detta kan Suzukimetoden var någonting för dig och ditt barn. Då kan ni lära er att spela ett instrument tillsammans. Det blir en helt unik upplevelse som kommer att föra er närmare varandra. Ni får även möjlighet att lära känna andra barn och föräldrar med samma intresse.

Shinichi Suzuki

Shinichi Suzuki

Shinichi Suzuki

Shinichi Suzuki var en japansk violinist som på 1940-talet utvecklade en metod som kunde lära små barn att spela instrument. Metoden kallas också för modersmålsmetoden. Det han uppmärksammade var att alla barn faktiskt lär sig sitt modersmål helt perfekt. Detta till synes helt automatiskt. Han studerade hur barn lär sig sitt modersmål och applicerade det på hur barn kan lära sig spela instrument. Barn lär sig prata sitt modersmål genom att studera sina föräldrar, härma och sen upprepa. Detta sker under ständig uppmuntran från föräldrarna som alltid bara visar glädje över barnens framsteg och aldrig frustration eller ilska över motgångar. Det gör att barnen lär sig att prata under lättsamma och lekfulla former. Suzuki kom också på att det inte är talang utan övning som ger färdighet och att den som övar mest också blir bäst. Han ställde helt på ända den uppfattning som dittills gällt om att det bara var speciella underbarn som kunde bli framgångsrika musiker.

Kul att spela tillsammans

Det speciella med Suzukimetoden är att det är inte bara barnet som ska lära sig att spela ett instrument utan även föräldern. Faktum är att det är föräldern som börjar med en kurs på åtta veckor för att lära sig grunderna i att spela och läsa noter. Sen är det barnens tur och nu kan föräldern hjälpa och vägleda sitt barn. Båda övar sen hemma på det som de lärt sig på lektionerna. Eftersom att föräldern har lärt sig att spela kan den visa och hjälpa barnet. Genom att varje dag kunna öva hemma går takten att lära sig fortare än om barnet bara hade haft en lektion i veckan och sen inte kunnat utveckla sig mer under den andra tiden under veckan. Sen är det också en kul aktivitet att göra tillsammans som barn och förälder som stärker relationen.

Stark gemenskap

Det är inte bara mellan dig och ditt barn som det uppstår gemenskap i och med Suzukimetoden, det finns också en stor gemenskap världen över bland alla som spelar enligt Suzukimetoden. Nästan varje stad där det finns en kulturskola har sin egen Suzukiförening som regelbundet ordnar träffar och läger där alla kan spela tillsammans. Även om Suzukimetoden går att använda till att lära sig att spela ett stort antal instrument så är det vanligast att spela violin. Det är också violin som Shinichi Suzuki spelade. Andra instrument som spelas är bland annat piano, cello, gitarr och trumpet. Varje termin avslutas med ett stort uppträdande där barnen får visa upp sina färdigheter. Det ger goda tillfällen till att träna på att framträda inför publik vilket är någonting som barnet kommer att ha stor nytta av senare i livet.