Orgelmusik

Orgelmusik

Orgeln- Det mäktiga, kraftiga piano-liknande instrumentet som många kopplar ihop med kyrkan. Den spelar under gudstjänsten, vid begravningen, den låter sina kraftfulla toner fylla rummet när den blivande bruden kliver in genom kyrkportarna. Vissa kanske kopplar orgelmusiken till hockey, då det länge var vanligt att spela orgelmusik mellan spelet i hockeymatcher. Men orgelns historia sträcker sig längre bak än så. Enligt vissa källor, spelades även orgel under gladiatorspelen i antika Rom.

Orgel i gladiatorspel

Orgeln är ett väldigt gammalt instrument. I dagens läge uppkommer dess ljud genom blåsbälgar, som rör på sig genom att användaren spelar på tangenter. När de först uppfanns användes dock vatten för att justera instrumentets lufttryck, och blev ett musikinstrument som var avsett för de i den rikare klassen. Forskare i dag har upptäckt att de första orglarna utstötte en form av ylande ljud, och forskarna tror att detta ljud användes som en effekt i gladiatorspelen, för att egga upp publiken och göra attraktionen mer spännande. Inte helt olikt hur orglar senare har använts under hockeymatcher.

Orgeln kom till kyrkan

På 900-talet började orglar synas i Europa, och då oftast i större kyrkor där de fick fungera som kyrkomusik. De hade nu ersätts med luftbälgar av läder. Det tog dock en viss tid innan orgeln fick en större popularitet, då det är först på 1300-talet som man har hittat musik som är skriven för orgeln. Musiken som var skriven var oftast tänkt att ackompanjeras av en kyrkokör. Under renässansen kom flera uppfinnare som bidrog till att orgeln utvecklades, vilket gjorde att dess musik började likna den som moderna orglar kan utstöta. Dock hade man inte än listat ut hur man kunde variera hur högt orgeln spelade, och för att kunna spela lite tystare var man därför tvungen att ha en liten orgeln bredvid den stora orgeln, så att den som spelade helt enkelt fick variera mellan två olika orglar.

De vackra orglarna

Under romantiken började utsmyckningen av orglarna. Dess utsida fylldes med vackra träsniderier, och dess insida utvecklades också stort, vilket gjordes att musik i flera olika tonarter kunde spelas. Detta började kallas för symfonisk orgelmusik. På 1930-talet kom en rörelse, som startades i Tyskland av Albert Schweitzer, som motsatte sig den här typen av musik, och krävde att flera av de symfoniska orglarna skulle förstöras, och orglar som liknade den äldre barockstilen skulle istället tillverkas. Den symfoniska orgeln hade blivit populärt genom orgeltillverkaren Per Åkerman, men rörelsen menade att dessa nya orglar inte kunde frammana den klassiska klangen som var typiskt för instrumentet, och därför eftersträvade de att återuppbygga den äldre typen av orgel, som nästan försvunnit i och med den symfoniska orgels framfart.

Orgelmusiken idag

Idag har ytterligare nya orglar byggts som blandar både stilen från barocken och romantiken, och kallas universalorglar. Det finns tre stycken olika tekniker som används för att kontrollera att orgelns pipa öppnas och stängs. De heter mekanisk traktur, pneumatisk traktur och elektrisk traktur. I den första kontrolleras pipan med stänger och ribbor, i den andra använder man sig av tryckluft och i den sista använder man sig av elektricitet.