Musik i medeltiden

Musik i medeltiden

Jorden var platt, gud var allsmäktig, bibeln var på latin och en kvinnas plikt var att lyda sin man. Det allra mesta i livet var svårt och hårt under medeltiden och kyrkan var den plats där man kom närmast den medeltida musiken. I början av medeltiden var alla instrument förbjudna inom kyrkans väggar och här sjöng endast prästerna, munkarna, nunnorna och såklart korgossarna, allt på latin. Som besökare höll du tyst och insöp lovsången vilken går under namnet gregoriansk sång. Orgeln fick tillslut under 1300 talet ta plats i Guds rum men det var också det enda instrumentet man använde i den medeltida kyrkan då man ansåg att musikinstrument härstammade från djävulen.

Utanför kyrkan var det vanligt med trubadurer och musiker som spelade luta, dessa sjöng ballader allt oftast om kärlek. Trubadurerna sjöng ofta utan noter och sjöng även sånger utan melodi. Den medeltida musiken fick mycket av sin inspiration ifrån Orienten, judendomen och ifrån Bysantiska riket. Den medeltida musiken kan delas upp i två olika delar, sakral och profan, vilka betyder kyrklig och värdslig. Det hände att kyrkan kopierade diverse profana musikstycken för att istället göra om dem till en mässande sakral stil.

Instrumenten och noter

Instrumenten och noter

Man kan lätt tänka sig att instrumenten lät relativt ostämda med våra öron mätt. Man hade helt enkelt inte tillgång till samma material som idag och tekniken var såklart inte like fullt utvecklad. Säckpipor, vevlira och fiddlor var stråkinstrument som var vanliga under denna period och kan närmast jämföras med nutidens fiol. Traversflöjt var också flitigt använd vilket var en flöjt som påminde om dagens tvärflöjt.

Materialen påverkades allt för ofta av exempelvis fuktig luft och av värme. Under 1200 talet hade tekniken finputsats och många tjänade pengar på att arbeta som underhållare, musiklärare eller genom att laga instrument. Att använda noter var något som definitivt inte var för alla, det har funnits tecken och notlinjer ända sedan 1000 talet endast använt av kyrkans män. Inte förens 1501 började man trycka noter och därmed spred de sig över hela Europa.

Kompositörer värda att nämnas

Kassia var en bysantisk kompositör som levde under perioden 805–865. Kassia gjorde avtryck i den medeltida musikhistorien genom att skriva flera hymner och många av dem upptogs i den ortodoxa kyrkan.  Under 843 grundade Kassia ett kloster och blev därmed klostrets första abbedissa. Hon utnyttjade tiden väl inne i klostret och spenderade alla dagar fram till sin död till att komponera och till att författa olika hymner och olika kompositioner.

Adam de la Halle 1237–1288 skapade flerstämmig musik på ett mycket friare sätt än vad tidigare kompositörer gjort. Han blev vida känd och berömd genom att vara den förste som helt ensam skrev sångspel, liknande dagens opera. Många av hans musikstycken gavs också ut i nygåvor under sista delen av 1800 talet. En av de allra största kompositörerna var Guillaume de Machaut som levde under perioden 1300–1377, mest känd blev han genom att skriva Notre Dame mässan och Paris var därmed den periodens musikaliska huvudstad.