Musik är som terapi för själen

Musik är som terapi för själen

Människan har sysslat med musik sen urminnes tider. Innan vi kunde tillverka instrument kunde vi sjunga och det är verkligen någonting helt unik med hur vi påverkas av musik. Visst har vi alla olika musiksmak men det finns ändå någonting gemensamt i hur vi reagerar på musik och vilken njutning musik kan ge oss. Visst kan det ofta vara texterna som berör oss och får oss att fatta tycke för vissa musikstycken men även endast tonerna och melodin får oss att känna någonting. Musiken kan också ha en ren terapeutisk effekt. Den kan nämligen ta sig direkt in till våra mest undanstoppade känslor, förbi hjärnbarken så att vårt förnuft inte hinner sätta upp försvar som det kan göra vid andra terapiformer. Så musiken är och förblir en mycket viktig del av människans liv och välmående.

Skänker lindring åt sjuka

Skänker lindring åt sjuka

Skänker lindring åt sjuka

Redan i bibeln omnämns fåraherden David med sin harpa och hur han kunde lindra kungen Sauls lidande. Så människan har under lång tid använt musiken som ett medel att skänka njutning och avkoppling men också glädje och energi. Vem jobbar inte lite bättre om man får lyssna på lite glad musik eller den som går på gymmet vill gärna ha någon musik på med rätt tempo. Idag är ju även träning i takt till musik väl utvecklat i form av aerobics och dansklasser. Dansen i sig är nog lika gammal som vår förmåga att sjunga. Under andra världskriget upptäckte läkare att sårade soldater som vårdades på sjukhus alltid mådde bättre av att få lyssna på de musiker som kom dit för att uppträda. Efter ett tag började man även att utbilda musiker till att använda musiken mer som en terapi. Så började musik som terapi att utvecklas. Till Sverige kom den först på 1970-talet. Idag kan musikterapi användas som ett komplement i situationer när vanlig terapi som går ut på att prata inte är tillräcklig. Då kan musiken användas som en port mot de gömda känslor som är svåra att nå in till. Att kunna komma i kontakt med sina innersta känslor är speciellt viktigt för skådespelare. Musikterapi kan användas till båda unga och gamla och även till människor med olika personlighetsstörningar som kanske annars har svårt att uttrycka sina känslor.

Väcker minnen och känslor

Det är någonting nästan magiskt i hur vi människor påverkas av musik. Tänk själv på hur det känns att plötsligt höra en gammal favoritlåt på radion. På bara någon sekund kan det vara som att vi färdas flera minuter bakåt i tiden. Kanske har vi ljuva minnen till en gammal sommarhit från vår ungdom eller så minns vi kanske smärtan efter att första kärleken gjord slut och vi lyssnade på någon smäktande kärleksballad om och om igen för att riktigt kunna gråta ut. Det är också möjligt att vår förmåga att minnas musik kan ta sig förbi svårigheter som vår hjärna kan stöta på. Ett exempel är en engelsk musiker som i medelåldern drabbades av en svår infektion i hjärnan som påverkade hans minne svårt. Han kunde bara minnas ungefär sju sekunder bakåt i tiden men när han satt vid pianot kunde han spela alla musikstycken han tidigare lärt sig. Ganska otroligt vilken helande kraft musik är.