Medeltidsmusik

Medeltidsmusik

När man pratar om medeltidsmusik så kan den delas in i två olika delar. Det finns dels medeltidens musik, den musik som spelades och sjöngs under den faktiska medeltiden. Sen finns nutidens medeltidsmusik som är inspirerad av medeltidens musikinstrument och tekniker men som även kan influeras av pop, rock och annan modern musik. Under medeltiden präglades mycket av musiken av religion. Idag är det mycket populärt att klä upp sig i medeltidskläder och åka på marknader och tema-veckor med medeltiden i fokus. Det har banat väg för en rad moderna band som spelar musik starkt inspirerad av medeltiden.

Kyrkans musik

Kyrkans musik

Kyrkans musik

Medeltidens musik formades under flera århundranden. Den period som betecknas medeltid vad gäller musik är främst åren mellan 600- och 1400-talet. En nymodighet var att sjunga med olika stämmor. I slutet på 500-talet hade påven Gregorius den store fastställt en ny mässliturgi som bland annat innefattade sång, den så kallade gregorianska sången. Språket var så klart latin. Andra trender som föddes under medeltiden var trecento-madrigalen som sjungs med två stämmor. Vanliga människor på medeltiden hade troligen de flesta möten med musiken under de långdragna mässor som var obligatoriska för alla under den tiden. Man kan bara tänka sig att musiken blev ett uppskattat avbrott i det långrandiga mässandet.

Svårt att återskapa medeltidsmusik

De gregorianska sångerna finns nedskrivna i form av noter. Detta tack vare att kyrkans män ofta kunde både läsa och skriva. Den musik som spelades för gemene man ute på krogar och marknader finns idag mycket lite dokumentation om. En del dikter finns nedskrivna men utan den tonsättning som användes då. Det finns även bilder på musiker och en del musikinstrument bevarade som gör att det går att bilda sig en uppfattning om vilken musik som spelades under medeltiden.

Franska i England

Ute i Europa på medeltiden var trubadurer mycket populära och en stor del av dåtidens kultur. De fungerade som en form av sagoberättare men en del av deras sånger var också baserade på verkliga händelser som på så sätt kunde spridas till folket. England var på 1000-talet fransktalande efter den Normanska invasionen. Det var främst kyrka, adel och kungligheter som pratade franska. Kung Rikard I Lejonhjärta var även han trubadur. En del av de sånger som framfördes på franska finns idag bevarade i skrift. Dock är de sånger som en gång framfördes på den gamla engelskan nästan helt bortglömda.

Medeltidsmusik i nutid

Dagens medeltidsmusik har vuxit fram i den rörelse som sen 1970-talet har växt sig allt större. Nämligen att samlas och tillsammans försöka återskapa medeltiden med hjälp av marknader, kläder, hantverk och så klart musik. Eftersom att det egentligen inte går att veta vilken typ av musik som spelades på krogar och marknader under medeltiden har denna musikgenre blivit starkt influerad av svensk folkmusik, folk-rock och även klassisk musik som Grieg och Mendelsohn. Det tyska bandet Ouegenweide var först ut på 70-talet med att köra sin tolkning av medeltidens musik. För att ändå få musiken att försöka låta som på medeltiden används ofta historiska instrument som vevlira, säckpipa, gitarrluta och skalmeja.