Konsten att spela flöjt

Konsten att spela flöjt

Flöjt är ett blåsinstrument, och enligt forskning är detta det instrument som spelats längst av mänskligheten. Det finns bevis på att en flöjt gjord av ben från en mammut skapades redan för 300 000 år sedan! Det finns flera olika sorters flöjtar, med olika ljud tack vare deras utformning och tillverkningsmaterial. Flöjtar är ofta ganska små instrument med rena toner, vilket gör att det är behagligt att lyssna på men även att transportera. Att spela flöjt är en konst som är svår, många tar lektioner och övar mycket för att lära sig att spela tillräckligt bra för att man skall känna igen melodierna.

När man spelar flöjt finns det ett antal principer man utnyttjar för att framställa olika ljud. Luftblads-principen är den första av dessa, och beskriver hur luften skapar en ström i instrumentet och genom att det finns en kant inne i flöjten som luften slår emot skapas tonen. Formen på flöjten avgör hur luftpelaren kommer att se ut och hur tonen kommer att alstras.

på flöjten

Den andra aspekten som är viktig att känna till är ifall flöjten är en spaltflöjt eller en kantflöjt. En spaltflöjt har en kanal som luften förs in i som leder luften till en kant av en skåra. En kantflöjt styrs istället luftströmmen av den som spelar instrumentet och hur den formar sina läppar. Strömmen har då en mer tillplattad utformning.

Luftpelaren är den tredje principen man bör ha kunskap om när man spelar flöjt. När man spelar på en flöjt kommer man att skapa ett undertryck i instrumentet eftersom man hela tiden blåser luft igenom det. Längden på luftpelaren påverkar hur snabbt den går igenom luftbladet och på så sätt nås olika höga toner. Det är detta som ändras då man öppnar och stänger olika hål i flöjtens sida. På en del flöjtar kan man dessutom ändra längden på hela instrumentet för att redigera detta ytterligare.

När man spelar flöjt kan man vara mer eller mindre medveten om dessa principer, men om man känner till dem kan det underlätta när man försöker lära sig att spela instrumentet. När man skall spela flöjt är det viktigt att få till en bra blåsteknik. När man sätter läpparna mot munstycket skall man ha något spända läppar och luften skall pressas ut med ett visst motstånd. Efter att man har fått till en kontinuerlig fin grundton kan man pröva sig fram och använda olika hårda luftflöden och prova att ha läpparna mer eller mindre spända.

Måste det vara så svårt?

Det finns olika sorters flöjter och därför även väldigt många olika sätt att spela olika toner på dem. Ett sätt att lära sig konsten att spela just den flöjt man riktat in sig på är att se på filmer på Youtube. Det finns mängder av videor där det beskrivs hur man skall hålla händerna och hur man gör för att få fram toner. För att kunna spela musik underlättar det om man känner till hur noter fungerar och hur man spelar efter dem. Det är därför en god idé att köpa en notbok för den flöjttyp du väljer.