Därför ska du låta ditt barn spela instrument

Därför ska du låta ditt barn spela instrument

När föräldrar tänker på aktiviteter till sina barn tänker de kanske först och främst på idrott och hobbys som innebär fysisk aktivitet. Kanske ni tycker att det är viktigt att barnen kommer ut i naturen eller att de ingår i en gruppaktivitet för att lära sig samarbeta. Faktum är att all aktivitet med fysisk rörelse är bra för barn och att tillhöra en grupp och gemenskap är också någonting som barn kan ha nytta av. Dock behöver barn även intellektuell stimulans och vad kan då vara bättre än musik. Låt ditt barn lära sig att spela ett instrument så får de med sig någonting de kan ha nytta av under resten av livet.

Musikens språk är internationellt

Musikens språk är internationellt

Musikens språk är internationellt

Att lära sig spela ett instrument är något som kan ge ditt barn chansen att uttrycka sig på ett internationellt språk. Musik kan förstås av alla oavsett vilket land man kommer ifrån. Många av de musikstycken som räknas som klassiska är också kända över hela världen. Med hjälp av musiken kan ditt barn lära sig att uttrycka sig på ett sätt som inte är möjligt med vårt talade språk. Att hålla på med musik stimulerar också ditt barns hjärnkapacitet. När barnet spelar på sitt instrument stimuleras delar av hjärnan som uppmuntrar till att läsa, räkna matte och utvecklas emotionellt. Att lyssna på musik gör så att vissa delar av hjärnan aktiveras men när man spelar ett instrument själv så sätter hela hjärnan igång sin verksamhet. Musicerande är som gymnastik för hjärnan.

Förbättrar minne och sociala förmågor

Forskning visar att ditt barn förbättrar sitt minne genom att ägna sig åt att spela ett instrument. Att spela instrument bygger ofta på att repetera och lära sig utantill. Ibland handlar det om att lära sig att spela på gehör. Allt detta är jättebra att göra för den som vill träna och förbättra sin förmåga att minnas saker. Om barnet spelar musik tillsammans med andra kommer det även att hjälpa till att träna barnets sociala förmågor. Genom att få vara del av en grupp, spela inför andra och behöva kommunicera med en grupp och en ledare. Det ger också viktiga erfarenheter i att jobba som ett team, uppnå mål tillsammans och följa disciplin och ledarskap.

Stärker självförtroende och tålamod

Finns det några tillfällen i livet då vi inte har stor nytta av ett gott självförtroende? Nej, ett gott självförtroende har vi alltid nytta av. Det hjälper oss i svåra och nya situationer, det får oss att våga testa nya saker och stå upp för oss själva. Genom att spela instrument stärker ditt barn sitt självförtroende på ett naturligt sätt. Barnet känner att den klarar av och lär sig nya saker helt av sig själv och kan själv utveckla sitt spelande. Ofta innebär det också att framträda och spela upp inför andra vilket ytterligare bygger på självförtroendet. Samtidigt tränar barnet sitt tålamod. Genom att studera sin lärare, öva och öva ännu mer lär sig barnet att ha tålamod med att färdighet ibland tar tid och kräver att man lägger ner tid på att öva mycket. Samt att den som har tålamod kommer att belönas med att kunna bli bra på att spela sitt instrument.